İşbu Sözleşme  Bir Tarafta …………………………………………. ………………………………………………………………….Adresinde Bulunan ………………………………………………………………(İşbu Sözleşmede  Kısaca BAYİ Olarak Anılacaktır) İle Diğer Tarafta Ertuğ Anne & Bebek-Sırakapılar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:10  Adresinde Bulunan Ertuğ Anne & Bebek-Erdoğan Yurtseven (İşbu Sözleşmede Kısaca Tedarikçi Olarak Anılacaktır) Arasında İşbu Sözleşme Aşağıdaki Hususlarda Mutabık Kalınarak ………………Tarihinde İmzalanmıştır. Bayiye Ait …………………… İnternet Sitesi İşbu Sözleşmede İNTERNET SİTESİ Olarak Anılacaktır. BAYİ İşbu Sözleşme Kapsamında Nihai Tüketicilere Satış Amacıyla TEDARİKÇİ Ye Vergi Levhası ,İmza Beyannamesi  Tamamlayarak Ürünleri Satacağı İNTERNET SİTESİ Ne Ait Bilgileri Yazılı Olarak Bildirecektir 

MADDE 1

SÖZLEŞMENİN KONUSU 

İşbu Sözleşmenin Konusu BAYİ Nın İNTERNET Sitesinde Nihai Tüketiciler İçin Satışa Sunulmak Üzere Tedarikçiden Bedeli Mukabili Ürün Satın Alması Ve Tarafların Buna İlişkin Olarak Üstlenmiş Oldukları Karşılıklı Hak Ve Yükümlülüklerin Belirlenmesidir. BAYİ, İNTERNET Sitesinde Satılmak Üzere Aldığı Ürünleri Hiçbir Surette İşbu Sözleşmede Belirlenen Nihai Tüketicilere Satış Amacı Dışında Kullanamayacağını Bilmekte Ve Taahhüt Etmektedir. BAYİ, İNTERNET Sitesinin İşbu Amaç Dışında Kullanımı Başta Olmak Üzere Sözleşmedeki Herhangi Bir Hükme Aykırılık Halinde TEDARİKÇİ Nin Yoksun Kalınan Kar Dahil Tüm Zararını Karşılayacağını Taahhüt Eder.

MADDE 2

TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

2.1. TEDARİKÇİ, Satışa Sunduğu Ürünlere Ait Ürün Adı, Ürün Kodu, Marka, Kategori, Ürün Açıklaması, Ürün Resimleri Ve Ürüne Ait Her Türlü Detay Bilgileri Xml Ortamında BAYİ İle Paylaşacaktır. BAYİ, Tedarikçidan Edindiği Xmli İNTERNET Sitesinde Satışa Sunacaktır. 

TEDARİKÇİ, Satışa Sunduğu Ürünlerin Stok Adetlerini, Perakende Satış Fiyatlarını Ve Bayinın Alış Fiyatlarını Xml Ortamında Günde Bir Defadan Az Olmamak Üzere Belirli Periyotlarla Güncellemektedir. İNTERNET SİTESİ, Xmli Günde Bir Defadan Az Olmamak Üzere Belirli Periyotlarla Güncellemek Durumundadır. Yapılan Her Türlü Fiyat Değişikliği Xml Ortamında Güncellenmektedir. Bu Sebeple BAYİ, Fiyat Değişikliğinden Habersiz Olduğunu Öne Sürerek Eski Fiyatlardan Satış Yapmaya Devam Edemez

BAYİ İşbu Sözleşme Konusu Ürünleri Sadece İNTERNET Sitesinde Nihai Tüketicilere Tüm Sorumluluk Kendisine Ait Olacak Şekilde Satacaktır. BAYİ, İNTERNET SİTESİ Üzerinden Nihai Tüketicilere Satışa Sunulmak Amacıyla Tedarikçidan Ürün Talep Ettiği Takdirde, İhtiyacı Olan Ürünlerin Marka, Model, Renk, Kod Numarası, Ölçü, Ebat, Adet Ve Tüm Niteliklerini Belirleyerek, Hangi Üründen Ne Kadar İstediği Hususundaki Siparişini TEDARİKÇİ İn www.Hepsinerakip.Com  Adresi Üzerinden Kendisi Adına Açılan Özel Kullanıcı Şifresi İle TEDARİKÇİ Den Sipariş Edecektir. 

2.2. TEDARİKÇİ, BAYİ Tarafından Kendisine Yukarıda Belirtilen Şekilde www.Hepsinerakip.Com  Adresinden Saat 16.00 Ya Kadar Bildirilen Siparişlerin 2 İş Günü İçerisinde, 16:00 Dan Sonra Bildirilen Siparişlerin İse 3 İş Günü İçerisinde Gönderimini Sağlamak İle Yükümlüdür. Taraflar İşbu Sözleşmenin Uygulanmasında Cumartesi Ve Pazar Günlerinin İş Günü Sayılmadığını Bilmekte Ve Kabul Etmektedirler. Tüm Siparişlerde Nakliye Ve Sevk Masrafları BAYİ Ya Aittir. 

 

2.3.BAYİ Her Türlü Ayıbı 7  Gün İçerisinde Bildirmekle Yükümlüdür. Ürünlerin İşbu Sözleşmeye Uygun Olarak BAYİ Tarafından Nihai Tüketiciye Satışından Sonra Ve Nihai Tüketicinin Şartları Oluşmuş Cayma Hakkı Süresi Sonrasında Ortaya Çıkacak Ayıp/Eksiklikler İse Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Ve İlgili Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde Tüketicinin, BAYİ Ya Müracaatının Detayı TEDARİKÇİ  Tarafından İncelenecektir. BAYİ Kendisine Yapılan Veya Internet Sitesi Tarafından İletilen Şikayetleri TEDARİKÇİ Ya Derhal Ve Tüm Detayı İle Bildirmekle Yükümlüdür. TEDARİKÇİ Tüketici Şikayetinin Haklı Olmadığına Kanaat Getirirse BAYİ Vasıtasıyla Tüketicinin Talebinin Kabul Edilmediği Bilgisini Tüketiciye İletir.  Tüketicinin Haklı Olduğuna Karar Verilirse Tüketicinin İade Etmek İstediği Ürünler TEDARİKÇİ Tarafından İade Alınacaktır. İade Koşulları Satış Koşulları ( Fiyat, İskonto, Ödeme V.B.)  İle Aynıdır. Tüketicilerin Tüketici Hakem Heyeti Ve/Veya Mahkemelerde Sadece BAYİ Ve/Veya Internet Sitesi Aleyhine Yasal Girişimde Bulunmaları Halinde BAYİ İşbu Dava Veya Şikayeti Tüm Ekleriyle Birlikte TEDARİKÇİYA Ya Derhal İhbar Etmekle Yükümlüdür. BAYİ, TEDARİKÇİ Dava Veya Şikayet Sürecine İlgili Merciiler Tarafından Yasal Olarak Dahil Edilinceye Kadar, Dava Veya Şikayete Süresi İçerisinde Cevap Vermek, Savunma Yapmak Ve Haklılığı İspat İçin Elinden Geleni Yapmak Ve TEDARİKÇİ Dan Bu Süreçte Destek Almakla Yükümlüdür. Aksi Halde, Yasal Sürecin Her Ne Nedenle Olursa Olsun Aleyhe Neticelenmesi Nedeniyle BAYİ Ve/Veya Internet Sitesi Tarafından Ödenmek Zorunda Kalınan Tüm Bedellerden BAYİ Tek Başına Sorumlu Olacaktır. Ayrıca BAYİ, TEDARİKÇİ Nın Uğrayacağı Maddi Kayıplar İle Marka İtibarının Zedelenmesi Nedeniyle BAYİ Dan Her Türlü Tazminat Haklarını Talep Edebilir. BAYİ Nın Yukarıda Belirtilen Yükümlülüklere Uyması Şartıyla TEDARİKÇİ, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Ve Tüketicinin Korunması İle İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Ayıplı Olduğu Yetkili Mercilerce Tespit Edilmiş İade Veya Değişim Kararlarını Karşılamakla Yükümlüdür.BAYİ Nın Ve/Veya Internet Sitesi Nin Ayıplı Veya Kötü Hizmeti Nedeniyle Meydana Gelen Şikayetler Ve Neticelerinden BAYİ Tek Başına Sorumludur.

 

2.4.  BAYİ Satın Aldığı Ürünlerin İNTERNET SİTESİ Üzerinden Satışa Sunulması Sebebiyle 25137 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Uymak İle Yükümlüdür. Cayma Hakkı Nın Tüketici Tarafından Yasal Süre İçerisinde Usulüne Uygun Olarak Kullanılmış Olması Ve Bu Durumu Belgeleyen Yazılı Dökümanların Birer Suretinin BAYİ Tarafından  TEDARİKÇİ Ya  Sunulması Kaydıyla, Cayma Hakkı Kullanılan Ürünleri, Sevk Edildiği Günkü Evsaftan Farklı Olmamaları, Kullanılmamış Olmaları, Paket Ve Ambalajlarının Açılmamış, Zedelenmemiş Olması, İçerisinde Eksik Parça Olmaması Ve Diğer Yasal Koşulların BAYİ Tarafından Tespit Ve Kontrol Edilmesi Şartıyla  Ve Ürünün BAYİ Ya Fatura Edildiği Ay İçerisinde BAYİ Nın TEDARİKÇİ E İade Faturası Kesmesi Koşuluyla İade Almayı Kabul, Beyan Ve Taahhüt Eder. BAYİ, Cayma Hakkının Kullanıldığını Belgelemediği Sürece Bu Ürünler TEDARİKÇİ Tarafından İade Alınmayacaktır. Cayma Hakkı Kullanılan Ürünlerde, BAYİ Ürünü TEDARİKÇİ'ya Göndermeden Önce TEDARİKÇİ İn Onayını Almak Zorundadır. BAYİ İade Edeceği Ürünleri Kendisine Fatura Edildiği Günkü Fiyattan İade Faturası Keserek, Faturayla Birlikte TEDARİKÇİ NIN Anlaşmalı Olduğu Kargo Sı Aracılığıyla TEDARİKÇİ Nın Yukarıda Yazılı Adresine İade Edecektir. Ayıplı Malların İadesinde Kargo Bedeli TEDARİKÇİ Tarafından Karşılanacak, Diğer Bütün İptal Ve İadelerde Kargo Bedeli BAYİ Tarafından Karşılanacaktır.

 

2.5. BAYİ Ve/Veya İNTERNET SİTESİ Sözleşme Süresince Ve/Veya Sözleşmenin Sona Ermesinden Sonra, İşbu Sözleşmeye Uygun Olarak Satışını Yapacağı İNTERNET SİTESİ Nde TEDARİKÇİ Ya Ait Ürünlerin Satış Ve Pazarlaması Faaliyetleri Başta Olmak Üzere Hiçbir Surette Hiçbir Alanda TEDARİKÇİ Nın Ticari Ünvan, İşletme Adı, Marka Ve Logosu Ve Sair Tanıtım İşaretlerini Tedarikçinın Yazılı İzni Olmadan Hiçbir Şekilde Kullanamaz. Aksi Davranışın Tespiti Halinde, BAYİ Kendisi Ve/Veya Internet Sitesi Nin Bu Kullanımı Nedeniyle Hiçbir İtiraz Ve Kurtuluş Beyyinesi İleri Sürmeksizin Derhal TEDARİKÇİ Tarafından Bildirilen Tüm Zararı TEDARİKÇİ Ya Ödemekle Yükümlüdür. BAYİ Bu Halde TEDARİKÇİ Tarafından Bildirilen Bedeli TEDARİKÇİ Nın Yazılı İlk Talebinde Nakden Ve Defaten TEDARİKÇİ Ya Ödemeyi Gayrikabili Rücu Kabul Ve Taahhüt Etmiştir. Bu Madde Kapsamında TEDARİKÇİ Dilerse Sözleşmeyi Hiçbir Bildirimde Bulunması Gerekmeksizin Tek Taraflı Olarak Derhal Feshedebilir. 

 

2.6. TEDARİKÇİ İşbu Sözleşme Süresince, BAYİ' Dan Gelen Sipariş Adetleri Kadar Ürün Temin Edecek Olup, İşbu Çalışma Hiçbir Şekilde Stok Tutulacağı, Ürün Depolama Yapılacağı Şeklinde Yorumlanamaz. TEDARİKÇİ Uhdesinde Olmayan Ve/Veya İnternet Üzerinden Satışını İstemediği Ürünlerin Siparişini Kısmen Veya Tamamen Reddedebilir, Belli Adetler İçin Siparişi Tedarik Edebilir. Bu Husus TEDARİKÇİ Nın Tek Taraflı İnsiyatifinde Olup BAYİ Baştan Bildiği Ve Kabul Ettiği Bu Durum İçin Hiçbir Surette İtiraz Edemez, Talep İleri Süremez.

 

2.7. BAYİ Nın Sözleşmeye Uygun Olarak Siparişini Verdiği Ve TEDARİKÇİ Tarafından Sevk Edilen Ürünleri Teslim Almaması Durumunda TEDARİKÇİ, Sözleşmeyi Tek Taraflı Olarak Feshedebileceği Gibi  Nakliye(Gidiş-Dönüş), Stok Maliyetleri, Tespit Ve Yargılama Masrafları, Ürünün Aynı Tutardan Daha Düşük Bir Tutara Başkasına Satılmak Durumunda Kalınması Durumunda Aradaki Fark, Ürünün Belirli Bir Süre İçerisinde Başkasına Satılamaması Halinde Ürünün Bedeli V.S. Gibi Tazminatların Tümünü BAYİ Dan Talep Edebilir. 

MADDE 3

ÖDEME 

3.1.  BAYİ , Vermiş Olduğu Siparişlerin Bedelini  Sipariş Sonucunda Kart Veya Havale İle Ödeme Yapacaktır.Ödeme Tamamlanmadan Sipariş Çıkışı Yapılmayacaktır. 

3.2. TEDARİKÇİ Siparişleri,BAYİ Nin Vereceği Teslimat Adresine Anlaşmalı Kargosu İle Sevkedecektir.Teslim Alınmayan Siparişlerden Tedarikçi Sorumlu Değildir. 

MADDE 4

SÜRE VE FESİH

4.1.İşbu Sözleşme İmza Tarihi Olan  ……….. De Yürürlüğe Girer Ve Tarafların Sözleşme İle Karşılıklı Üstlenmiş Oldukları Edim Ve Taahhütlerini Tam Ve Eksiksiz Olarak Yerine Getirmelerini Takiben           Tarihinde Kendiliğinden Sona Erer. 

Ayrıca Taraflardan Herbiri, Herhangi Bir Sebep İleri Sürmeksizin Dilediği Zaman 1(Bir) Ay Önceden Yazılı Olarak Haber Vermek Koşulu İle İşbu Sözleşmeyi Tek Taraflı Ve Tazminatsız Olarak Fesih Edebilir. 

4.2.TEDARİKÇİ, BAYİ Nın Ve/Veya İnternet Sitelerinin İşbu Sözleşmedeki Yükümlülüklerine Aykırı Davranması Veya Edimlerini Gereği Gibi İfa Etmemesi, Eksik İfa Etmesi, Nihai Tüketiciler Nezdinde İtibarının Zedelenmesi Ve Sair Hallerde  Dilerse 15 (On Beş) Gün Önceden Yazılı Bildirimde Bulunmak Suretiyle İşbu Sözleşmeyi Tek Taraflı Ve Tazminatsız Olarak Feshetmek Veya Aynen İfasını Talep Etmek Seçimlik Hakkını Haizdir.

4.3. Her Ne Şekilde Fesih Olursa Olsun, Fesih Tarihine Kadar Doğmuş Alacaklar Üzerinde Tarafların Hakları Saklıdır. Fesih Tarihine Kadar Verilmiş Olan Siparişlere İlişkin Olarak Tarafların Yükümlülükleri Devam Eder.

MADDE 5 GİZLİLİK

Taraflar İşbu Sözleşmenin İfası Kapsamında Birbirleri Hakkında Öğrenecekleri Her Türlü Gizli Bilgiyi Yasal Bir Zorunluluk Olmadıkça Üçüncü Kişilere Açıklamamayı Ve İstihdam Ettikleri Yardımcı Kişilerinin De Bu Hususa Uymalarının Sağlanması İçin Ellerinden Gelen Önlemleri Almayı Ve Gerek Sözleşme Yürürlükte Bulunduğu Sürece Ve Gerek Sona Erdikten Sonra Birbirleri Ve Birbirlerinin Sorumlu Şahısları Aleyhinde Herhangi Bir Beyanda Bulunmamayı Kabul Ve Taahhüt Etmişlerdir. 

MADDE 6

TEBLİGATLAR

Tarafların İşbu Sözleşmenin Başında Belirttikleri Adresleri Tebligata Elverişli Adresleri Olup Herhangi Bir Değişiklik Karşı Tarafa Yazılı Olarak Bildirilmemiş Bulundukça Bu Adreslere Yöneltilecek Tebligatlar Hukuken Geçerli Addolunacaktır. 

MADDE 7 UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

Sözleşmenin Uygulanmasından Kaynaklanan İhtilafların Çözüm Yeri Denizli  Merkez Mahkemeleri Ve İcra Daireleridir.

 

7 (Sekiz )  Maddeden İbaret İşbu Sözleşme  Ve 1 Asıl Nüsha Halinde Tanzim Edilerek      ………………………... Tarihinde İmzalanmış Ve Aynı Tarihte Yürürlüğe Girmiştir. Asıl Nüsha  TEDARİKÇİ Da , TEDARİKÇİ Tarafından  Aslı Gibidir  Yapılmış  Fotokopisi İse BAYİ Da  Muhafaza Edilecektir.

 

 


Bu sitenin E-Ticaret alt yapısı KobiMaster tarafından yapılmaktadır.